Sommarvattnet

Nu släpps sommarvattnet på vecka 17 2024

Lördagen den 27/4 eller söndagen den 28/4

Användning av sommarvattnet

Syftet med informationen är att öka livslängden på anläggningen genom att vi använder den hållbart.

Tänk på att vattnet bara är till för att vattna i rabatter och odlingar tex blommor, buskar och grönsaksland.

Drick inte vattnet! Tester är ej gjorda för dricksvatten.

Använd inte vattnet till att spola bilen eller fasader mm, då vattnet missfärgar ytan brun.

Låt inte vattenspridare stå på för att tex vattna gräsmattan. Vattentrycket blir mycket dåligt eller inte alls i slutet på ledningarna och om brunnen töms med vatten kan det tränga in sjövatten och förstöra brunnen.

Pumpen är dimensionerad efter 28 fastigheter och klarar inte för stort tryck.

Föreningen luftar rörsystemet varje vår (vid påsläpp) och varje höst (vid avstängning) för att det inte ska frysa i ledningarna.

Vid dessa tillfällen beträds den enskilda fastigheten av de vattumän som ansvarar för sommarvattnet.

Stugföreningen ansvarar inte för skador som kan uppkomma på person eller på de enskilda fastigheterna med bevattningen.

 Styrelsen