Information

Fiskeskyltar

Till våren kommer vi att sättas upp skyltar med fiske förbjudet vid våra bryggor.

Detta på grund av att flera fiskat från bryggorna.

Enligt lag är det förbud att fiska från den 6 juni t.om den 30 september.

Gäller från åmynningen och hela vägen upp till ån svänger vid den stora åkern.

Båtlåneavtal, hämta blankett under rubriken Styrelse och årsmötesprotokoll, Dokument

Björkelunds-stugförening-fullmakt

Att alla som har en brygga fixar till dem i sommar?

Björkelunds1

Att vi träffas för att grilla korv, fika och bara umgås?

130717 940

stenmur1

Angående Båtplatserna

Bommen på Skarpatorpsvägen kommer att tas bort och säljas.

Här är lite information om bryggorna. Det kommer att sättas nummer på varje brygga vilket gör att man lättare kan hitta bryggan om man är ny fastighetsägare eller om någon hyr ut sin brygga.

På lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun finns det gällande servitut och rättighet för båtplats och brygga som belastar Hossmo 1:11 och är till förmån för våra 28 fastigheter. Om ni önskar läsa detta servitut får ni kontakta inskrivningsmyndigheten där ni ber om akten D201800403340:1.1.A

Beställ kopior av handlingar I Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Om en fastighet vill beställa ut handling speciellt på sin fastighet tillkommer en kostnad.

Kort historik om Björkelunds stugförening

Varför heter vi stugförening?

Jo, det började på 50-talet med några få stugor, mycket enkla i masonit eller tunna bräder. Bland stugägarna växte upp en gemenskap och där barnen kunde leka fritt och utan bilvägar och fordon. Fler och fler stugor kom till och man fick arrendera en plats av torpägaren för sina stugor. Med boenden utan både vatten och el, blev kraven med tiden större och 1975 efter många turer köpte 28 stugägare marken av torpägaren som ägde ”Skarpatorpet.”

Ladan finns fortfarande kvar på Skarpatorpsvägen. Flera åkrar och grönområden ingick i markköpet. Nu kunde man borra brunn och få tillgång till sommarvatten. Stugorna fick också byggas ut till max 50 kvm. Vi är nu framme vid början av 2000-talet. Åmunds vin § fruktgård sålde då sin mark till Myresjöhus. Marken som är mellan oss och Åmunds gård var ett skogsområde där fåren gick och betade men som idag är Manskärsvägen och med Myresjöhus på båda sidor. Vi tyckte då att lite av stugidyllen försvann och 2009 bestämde stugföreningen att göra en ny detaljplan. Vi gjorde en väg ut från Skarpatorpsvägen till Kyrkvägen över åkrarna och sålde tomter på båda sidor om vägen. Därför är inte början av Björkelundsvägen med i stugföreningen utan bara de första 28 stugägarna som köpte marken. Vägen fick heta Björkelundsvägen. Vi fick kommunalt vatten och avlopp i hela området och alla stugor hade nu möjlighet till permanentboende. Många stugor har sedan bytt ägare och stugorna har ersatts med permanenta villor. Nu är vi de 28 som äger marken tillsammans i vårt fina område. Vi ska vara rädda om den och den fina idyll vi har fått att förvalta och bo i och försöka sköta och bevara den efter bästa förmåga.

Liten och kort sammanställning av stugföreningen.

Ordförande 2021 /Elisabeth ”Lisa” Nilsson