Dokument

Nytt Låneavtal 2021 Låneavtal

Information-från-skattemyndigheten-angående-deklaration-och-fastighetsdeklaration (3) okt 2019 bil styrelseprotokoll 9 (3)

Plankarta hemsida

planbeskrivning 20101215 ärende 2008-1910

Tomt+Grän..hemsida

Detaljpla.. hemsida 2010-12-15

karta sålda tomter 150510

Pumphus  maj 2015

Beslut om bifall med villkor(3393597)2015-06-25

Domslut åkern_20150820_0007

Domslut åkern_20150820_0001

Domslut åkern_20150820_0003

Domslut åkern_20150820_0002

Domslut åkern_20150820_0004

Domslut åkern_20150820_0005

Domslut åkern_20150820_0006

Domslut åkern_20150820_00071

minnesanteckningar 15 12 06

avtalservitut-s123-15-04-13

beslut-forvaltning-sommarvatten-15-01-25-xxx-1

beslut-forvaltning-sommarvatten-15-01-25-xxx-1

2016

karta-sålda-tomter-16 02 10

karta-sålda-tomter-16 02 10

Stadgeförslag 20160207 förslag 1 xx

Stadgeförslag 20160207 förslag 1 xx

IMG_20160511_0003

IMG_20160511_0002

IMG_20160511_0001

Beslut 2016-05-10_Muddring Hossmo 1-53 dnr 535-1408-16

marklov-2016

stadgeandring-ok-enl-medlemmarna-20161016-s1-tillagg-brunn

beslut-2016-11-07-forvaring-av-muddringsmassor-behovs-ej-marklov

A Brygg resultat av lottning 16 09 17

beslut marklov trädfällning 3 större förbryggor 160914

2017

beslut marklov trädfällning (samfällighet)

muddringskarta 161026 (1)

AVTAL-KONTRAKT Björkelund 2016-11-06

Tilläggsbeslut LS 2017-08-29

Skatteverket beslut 2017 Bil. till styrelseprotokoll 5

Björkelunds- nytt november 2017 (1)

(1)Beslut-2016-11-07-förvaring-av-muddringsmassor-behövs-ej-marklov AVSKRIVNING

(2)Beslut om muddring 2017-02-23

(3)Tilläggsbeslut(6805124) (7) 2017-08-29

Minnesanteckningar den 8 april 2017 YH_M

2018

Information förmöte 8 april 2018 kl 11

Avtal POAB 2018 06 01 xxx

(bil 3) offert muddring POAB 2018-05-31

2Beslut-om-muddring-2017-02-23

2019

sommarvatten prov 2018 10 16

fastighetsregistrering på bryggplatser info mejl YHM

Kostnad MUDDRING bil till protokoll styrelsemöte 2018 12 21

Hossmo Martin fakturanummer 235 1 750

Faktura POAB 100 000 Björkelunds Stugförening 1 (x

Kostnad MUDDRING 2018 07 15

Hossmo Martin fakturanummer 247 13438

POAB LM Brygga

ostkustens trädgårdsservice 13 125

Kostnad MUDDRING 2018xx

Pumphus folder

övriga frågor Miljöplan för Björkelunds strandområde

Miljöplan för Björkelunds strandområde190407

Låneavtal 190310 2 Båtkommittén

Miljöplan för Björkelunds strandområde190310

Låneavtal 190310 1

Avtal medlemsfastighet och BSF

Avtal medlemsfastighet och BSF (2) xxx

Information förmöte 7 april 2019 kl 11 YHM

stadgar för BSF nr1 ( 2018 04 08) nr2 (2019 04 07)

BSF Stadgeförslag 20190407 förslag 21 20190407 x

2019-04 07 förmöte information

Avtal medlemsfastighet och BSF 201906

Avtal medlemsfastighet och BSF 20190616

Björkelunds Stugförening pärmar s2 Folkrörelsearkivet 2019 10 15

Information från skattemyndigheten angående deklaration och fastighetsdeklaration

Björkelunds Stugförening

Avtalmellan BSF och medlemsfastighet 2019-10-18 LN

avtal mellan BSFs båtplatsområde och fastigheter nr2

PROJEKTPENGAR TILL MEDLEMMARNA 2008-2017

2019 09 24 förslag till beslut

beslut 4.docx

2019 09 24 Förslag till beslut om slutlig skatt

2019 09 24 Sammanställt Skatteberäknings underlag

2019 09 19 Omprövnings- beslut

Industritillbehör

2019 10 24 Omprövnings beslut debiterad prel..skatt

info till medlemmarna 2019-12-09

Information från skattemyndigheten angående deklaration och fastighetsdeklaration

Miljöplan-för-Björkelunds-strandområde190310-1 (6)

Pumphus folder

Styrelsen Manskärsvägen ang brygga 14a

2020

BIL 2 info folder bsf 2020

Låneavtal 2019 03 10

Hej alla Björkelundare

Björkelunds Nytt 2020 05 28

Plats för utemötet den 20 september

info folder bsf 2020 uppdaterad 2020-09-26

Minnesanteckningar av ordförande YHM, från förmötet årsstämman 20 09 20

skatteverket

Välkomstbrev BSF 2021 (2)

Information-från-skattemyndigheten-angående-deklaration-och-fastighetsdeklaration (3) okt 2019 bil styrelseprotokoll 9 (1)

Beskattnings år 2018 01 01-2018 12 31

skatteberäkningsunderlag 2019 09 24

Skatteverket förslag till beslut 2019-09-24